محبوب ترین آثار منتشر شده ...

آلبوم ( فرکانس ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

FREQUENSYKHAT PRODUCTION

آلبوم ( گوزن ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

آلبوم ( اوردوز 3 ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

KHAT PRODUCTIONOVERDOSE 3

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( خالص ) از شایع و علی بی + متن چسبیده

SHAYEA & ALI BI KHALES

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

آلبوم ( عصبانی ) از شایع + متن چسبیده روی موزیک

SHAYEAASABANI

موزیک ( گریز از مرکز ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGOROZ AZ MARKAZ

موزیک ( نیلوفر آبی ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONILOOFAR ABI

موزیک ( نسل من ) از رض + متن چسبیده

REZNASLE MAN

آلبوم ( آزاد ) از پیشرو + متن چسبیده روی موزیک

PISHROAZAD

جدیدترین آثار منتشر شده ...

موزیک ( فخری و فرخ ) از سوئل + متن چسبیده

SOELFAKHRI O FAROKH

موزیک ( چاقی هی ) از صالح + متن چسبیده

SALEH HYCHAGHI HEEEY

موزیک ( عروس ) از مهراد هیدن و سامان ویلسون + متن چسبیده

SR & PUTAKBUSHIDO

موزیک ( عید سیاه ) از فرید + متن چسبیده

FARIDEYDE SIAH

موزیک ( مادرانه ) از سهیل سوئل + متن چسبیده

SOELMADARANE

موزیک ( عروس ) از مهراد هیدن و سامان ویلسون + متن چسبیده

HIDDEN & WILSONAROOS

موزیک ( سازمان ) از پیمان بلک و معین تاکو

BLACK & TAKOSAZMAN

موزیک ( BLACK MIND ) از پیمان بلک

PEYMAN BLACKBLACK MIND

موزیک ( دست نوشته قاتل ) ازسعید 4C

SAEED 4CDAST NEVESHTE GHATEL

موزیک ( برو ) از اشکان اچ ان

ASHKAN HNBORO

موزیک ( کوچ ) از ام ار بی و ایرج

MRBKOCH

موزیک ( کات ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENACUT

جدیدترین موزیک ویدیو ها ...

FREE STYLE ( SLASH ) IN LABORATORY

HAME SLASHFREE STYLE

FREE STYLE ( A HOOD ) IN LABORATORY

A HOODFREE STYLE

FREE STYLE ( KKC ) IN LABORATORY

KKCFREE STYLE

FREE STYLE ( ZAMANI ) IN LABORATORY

ZAMANIFREE STYLE

جدیدترین آلبوم ها ...

آلبوم ( گوزن ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

آلبوم ( آزاد ) از پیشرو + متن چسبیده روی موزیک

PISHROAZAD

آلبوم ( فرکانس ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

FREQUENSYKHAT PRODUCTION

آلبوم ( اوردوز 3 ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

KHAT PRODUCTIONOVERDOSE 3

آلبوم ( عصبانی ) از شایع + متن چسبیده روی موزیک

SHAYEAASABANI

محبوب ترین موزیک ویدیو ها ...

FREE STYLE ( ZAMANI ) IN LABORATORY

ZAMANIFREE STYLE

FREE STYLE ( KKC ) IN LABORATORY

KKCFREE STYLE

FREE STYLE ( A HOOD ) IN LABORATORY

A HOODFREE STYLE

FREE STYLE ( SLASH ) IN LABORATORY

HAME SLASHFREE STYLE

هاست
تشکل های برتر نسل 4
تشکل رپ شرق
تیم تخصصی ( رپ شرق ) حامی مستعدین نسل 4 ( رپ پارسی )
صفحه لیبل رپ شرق
تشکل راز
این تشکل در حال عضوگیری نمیباشد ...
صفحه لیبل راز
تشکل HY
این تشکل در حال عضو گیری میباشد ...
صفحه لیبل HY
قبل
بعد

صفحه آرتیست های نسل 4 ( رپ پارسی )

در حال مصاحبه با آرتیست...

در حال مصاحبه با آرتیست...

در حال مصاحبه با آرتیست...

در حال مصاحبه با آرتیست...

در حال مصاحبه با آرتیست...

صفحه اسطوره های ( رپ پارسی )

تشکل ها از طرف تیم رپ شرق تایید شده میباشند ...

صفحه رسمی تشکل های ( نسل 4 رپ پارسی )

ایده های در حال انجام ...

ایده پردازی ( %0 تا %25 )

تهیه تدارکات ( %25 تا %50 )

در حال ساخت ( %50 تا %75 )

درحال راه اندازی ( %75 تا %99 )

راه اندازی فروشگاه هیپ هاپی
فروشگاه رپ شرق ... 70%
راه اندازی انجمن رپ شرق
محلی برای تعامل آرتیست ها با طرفدارانشان ... 50%
راه اندازی سایفر رپ شرق
هاپ هیپ سایفر... 40%
راه اندازی پرورش استعداد
مدرسه هاپ هیپ ... 30%
راه اندازی عضویت ویژه
... VIP SHARGH 35%
راه اندازی لیگ رپ
لیگ جایزه بزرگ رپ شرق ... 90%
راه اندازی بخش ( آهنگسازان )
شرق بیت ... 65%
راه اندازی بخش ( به سمت هیپ هاپ )
زندگی هیپ هاپی ... 30%