موزیک های ویژه

آلبوم ( فرکانس ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

FREQUENSYKHAT PRODUCTION

آلبوم ( گوزن ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

FREE STYLE ( ZAMANI ) IN LABORATORY

ZAMANIFREE STYLE

آلبوم ( اوردوز 3 ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

KHAT PRODUCTIONOVERDOSE 3

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( ناخدا جلال ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANAKHODA JELAL

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( خالص ) از شایع و علی بی + متن چسبیده

SHAYEA & ALI BI KHALES

موزیک ( آسایشگاه ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAASAYESHGAH

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( طول میشه تایپ ) از ویلسون و لیتو + متن چسبیده

WILSON & LEITOTOOL MISHE TYPE

موزیک ( ایستگاه شهر یخ ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAISTGAHE SHAHRE YAKH

آخرین موزیک ها