پربازدید ترین آلبوم ها

آلبوم ( فرکانس ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

FREQUENSYKHAT PRODUCTION

آلبوم ( گوزن ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

آلبوم ( اوردوز 3 ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

KHAT PRODUCTIONOVERDOSE 3

آلبوم ( عصبانی ) از شایع + متن چسبیده روی موزیک

SHAYEAASABANI

آلبوم ( آزاد ) از پیشرو + متن چسبیده روی موزیک

PISHROAZAD

آلبوم ( زاخار اصلی ) از سهراب ام جی + متن چسبیده

SOHRAB MJZAKHARE ASLI