موزیک ( بارون ) از اشکان و پیمان + متن چسبیده

ASHKAN HN & PEYMAN BLACKBAROON

موزیک ( راه راست ) از اِنساجِن + متن چسبیده

ENS'A' JENRAHE RAST

موزیک ( فخری و فرخ ) از سوئل + متن چسبیده

SOELFAKHRI O FAROKH

موزیک ( چاقی هی ) از صالح + متن چسبیده

SALEH HYCHAGHI HEEEY

موزیک ( عید سیاه ) از فرید + متن چسبیده

FARIDEYDE SIAH

موزیک ( مادرانه ) از سهیل سوئل + متن چسبیده

SOELMADARANE

موزیک ( سازمان ) از پیمان بلک و معین تاکو

BLACK & TAKOSAZMAN

موزیک ( BLACK MIND ) از پیمان بلک

PEYMAN BLACKBLACK MIND

موزیک ( دست نوشته قاتل ) ازسعید 4C

SAEED 4CDAST NEVESHTE GHATEL

موزیک ( برو ) از اشکان اچ ان

ASHKAN HNBORO

موزیک ( کوچ ) از ام ار بی و ایرج

MRBKOCH

FREE STYLE ( SLASH ) IN LABORATORY

HAME SLASHFREE STYLE

FREE STYLE ( A HOOD ) IN LABORATORY

A HOODFREE STYLE

FREE STYLE ( KKC ) IN LABORATORY

KKCFREE STYLE

FREE STYLE ( ZAMANI ) IN LABORATORY

ZAMANIFREE STYLE