آلبوم ( زاخار اصلی ) از سهراب ام جی + متن چسبیده

SOHRAB MJZAKHARE ASLI

موزیک ( عروس ) از مهراد هیدن و سامان ویلسون + متن چسبیده

SR & PUTAKBUSHIDO

موزیک ( عروس ) از مهراد هیدن و سامان ویلسون + متن چسبیده

HIDDEN & WILSONAROOS

آلبوم ( گوزن ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( کات ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENACUT

موزیک ( دشت پروانه ها ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADASHTE PARVANE HA

موزیک ( آسایشگاه ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAASAYESHGAH

موزیک ( 16.6%) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENA16.6%

موزیک ( نه میمیرم نه برمی گردم ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANA MIMIRAM NA BARMIGARDAM

موزیک ( پلیکان  ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAPELIKAN

موزیک ( ایستگاه شهر یخ ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAISTGAHE SHAHRE YAKH

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( قلب های آتشین ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGHALBAYE ATASHIN

موزیک ( باد پیچید تو مزرعه گندم ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENABAD PICHID TO MAZRAE GANDOM

موزیک ( رقص ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENARAGHS

موزیک ( بیراهه ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENABIRAHE

موزیک ( گریز از مرکز ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGOROZ AZ MARKAZ

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( ناخدا جلال ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANAKHODA JELAL