موزیک ( اصالت ) از یاس + متن چسبیده

YASESALAT

موزیک ( مرز ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROMARZ

موزیک ( ایست ) از تیک تاک + متن چسبیده

TIK TAKIST

موزیک ( نورافکن ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONOORAFKAN

موزیک ( هفت ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRO7

موزیک ( گلادیاتور ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROGLADIATOR

موزیک ( نیلوفر آبی ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONILOOFAR ABI

موزیک ( سیانور ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROSIANOOR

موزیک ( ام ) از رضا پیشرو و اوج + متن چسبیده

PISHRO & OWJOM

موزیک ( کندو ) از تی دی + متن چسبیده

T-DEYKANDO

موزیک ( کادو ) از شایع و ریچ + متن چسبیده

SHAYEA & RICH AKADO

موزیک ( حق ) از عرفان پایدار + متن چسبیده

ERFAN PAYDARHAGH

موزیک ( آزاد ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROAZAD

موزیک ( گنگش بالاست ) از سهراب ام جی + متن چسبیده

SOHRAN MJGANGESH BALAST

موزیک ( دوازده به بعد ) از سهراب ام جی و حصین + متن چسبیده

SOHRAN MJ & HO3EIN12 BE BAD

موزیک ( عصبانی ) از شایع + متن چسبیده

SHAYEAASABANI

موزیک ( یه موقع هایی2 ) از شایع و مهیار+ متن چسبیده

SHAYEA & MAHYARYE MOGHE HAEI2

موزیک ( چکش ) از شایع + متن چسبیده

SHAYEACHAKOOSH

موزیک ( از ما نیستی ) از شایع + متن چسبیده

SHAYEAAZ MA NISTI

موزیک ( خالص ) از شایع و علی بی + متن چسبیده

SHAYEA & ALI BI KHALES